//Poszerzy się grono instruktorów padla

Poszerzy się grono instruktorów padla

Dwanaście osób wzięło udział w certyfikowanym kursie instruktora padla, zorganizowanym przez Polską Federację Padla. Kandydatów na przyszłych instruktorów tej pięknej gry gościł klub Padel Team Tychy.

Uczestnicy poszeszali swoją wiedzę pod czujnym okiem trenerów Władysława Średniawy i Marcina Maszczyka. Do nowo powstałego klubu w Tychach przyjechali padliści z Warszawy, Poznania, Szczecnia, Wrocławia, Zielonej Góry i z całego Śląska. W ramach kursu odbyli dwudniowe szkolenie, które zakończyło się egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności. O jego wynikach dowiedzą się w najbliższym tygodniu.

Kolejny kurs instruktorski planowany jest w drugiej połowie roku. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu jego organizacji, zostaną opublikowane na stronie Polskiej Federacji Padla.

Fot: padelteam.tychy